Fòrum Internacional per l’Accés a la Cultura i el Coneixement a l’Era Digital – Organització i Acció

Barcelona, del 28 al 31 d’octubre de 2010

Arran del Fòrum

L’FCFòrum respon a la necessitat d’un espai internacional on poder construir i coordinar un marc global d’acció i una agenda comuna per a temes relacionats amb la cultura lliure i l’accés al coneixement. L’FCFòrum aplega les principals organitzacions i veus actives en el món de la cultura i del coneixement lliure amb l’objectiu de treballar plegats i posar en comú les respostes davant dels problemes sorgits arran del canvi de paradigma.

Davant del poderós lobby de les indústries del copyright, l’FCFòrum és un espai d’elaboració de propostes des de la societat civil per a reforçar la posició de la ciutadania enfront del debat sobre la creació i distribució de l’art, de la cultura i del coneixement en l’era digital.

L’FCFòrum, que es fa conjuntament amb la tercera edició dels óXcars, l’esdeveniment més gran de la cultura lliure de tots els temps ; ), és una trobada de tres dies per organitzar respostes en l’àmbit internacional articulant un front unitari que reuneixi les diferents solucions, perquè totes juntes es complementin i així construir una rèplica comuna a les pressions que exerceixen els lobbies d’un sector de la indústria sobre els governs.

Durant l’FCFòrum 2009 vàrem crear la Carta per a la innovació, la creativitat i l’accés al coneixement, un compendi legal que ha tingut en compte més de 20 anys de propostes jurídiques per adequar la legislació sobre drets d’autor a l’era digital, la qual ha estat assumida com a carta magna per organitzacions de tot Europa i dels Estats Units i s’utilitza com a eina eficaç per a contrarestar propostes legislatives retrògrades com ara l’ACTA o la Llei d’Economia Sostenible d’Espanya, entre d’altres.

Edició 2010

El 2010, un any clau en aquesta lluita històrica, és crucial dur a terme una discussió sobre com s’han de defensar i implementar els nous models de sostenibilitat sorgits en l’era digital.

És essencial donar respostes al fet de com la cultura lliure pot ser sostenible abans que es tanqui el debat i la legislació només reflecteixi l’interès dels governs, de les grans indústries culturals i dels lobbies del sector.

Moltes persones i grups treballen per a donar resposta a aquesta urgent necessitat i considerem que és important coordinar i desplegar un front comú. Aquest serà el tema del FCFòrum 2010.

Moltes coses ja s’han fet i dit en aquest sentit. I com que creiem en la política basada en les evidències i la intel·ligència :-), utilitzarem com a punt de partida tot aquest bagatge (bibliografia essencial).

L’objectiu és tractar la sostenibilitat en diferents àrees i considerem important de fer-ho en els termes següents:

També debatrem els diferents desafiaments legals i tecnològics en els camps de:

Àrees de treball:

L’FCFòrum estarà estructurat principalment en quatre àrees de treball:

  • Quins són els principis organitzacionals que poden sostenir econòmicament i independentment la col·laboració “en línia” oberta? Quines fonts específiques de sostenibilitat estan funcionant?

Hi ha una urgència per a desenvolupar nous models capaços de proveir una infraestructura “en línia” sense estar basats en condicions contràries a la cultura lliure (programari propietari, no portabilitat de dades…) i que al mateix temps siguin econòmicament sostenibles. La idea és fixar la mirada en experiències reeixides per ambdós costats: provisió d’infraestructura sense afany de lucre (com Wikipedia) i també models que busquen guanys, combinant-los amb condicions que permetin treballar en xarxa i fórmules “justes” per generar dividends, com Wikia, Wikitravel, Meetup, Wikihow…

  • Nous models de beneficis per al sector creatiu

Els atacs més comuns en contra de la cultura lliure són: ”no és sostenible”, “destrueix llocs de treball”, “no persegueix guanys per la qual cosa és perjudicial per als artistes”… És el moment de coordinar una resposta unificada contra aquestes fal·làcies. És necessari conciliar diferents hipòtesis sobre la idea d’uns incentius a la creació que s’adeqüin millor a l’es noves coordenades de l’era digital. Necessitem tornar a la idea original dels drets d’autor entesos com un estímul per a l’autor i la societat, tal i com està recollit, per exemple, en el Comentari General Nº17 (2005) del Consell Econòmic i Social de Nacions Unides. És també necessari repensar què és la comunitat creativa avui dia, en l’era del consumidor-productor, i el reposicionament de les indústries culturals com a contribuents en aquest procés, i no com a simples explotadors.

  • Quines eines i mètodes hi ha o s’han de desenvolupar per implementar reformes polítiques?

El propòsit d’aquest taller és el de presentar les eines de reforma política que hi ha a les organitzacions que no hi estiguin familiaritzades, i alhora facilitar el desenvolupament d’aquestes i d’altres eines mitjançant l’experiència, les necessitats i les habilitats de les organitzacions no governamentals, especialment de la UE, que treballen en aquest sentit. El taller, doncs, convida a usuaris i usuàries i creadors i creadores d’eines a explorar junts mètodes d’acció més eficaços.

  • Com podem millorar l’accés a la informació en el sector públic?

En aquesta sessió es discutiran els diferents problemes jurídics, tecnològics i factuals en el camp de la informació del sector públic en obert, no només en termes de disponibilitat d’aquesta informació, sinó també en termes de la seva reutilització. Es debatran sobre les diferents iniciatives europees de PSI, de dimensió nacional i local (per exemple, data.gov.uk, el Repositori de PSI del Govern del Regne Unit; dati.piemonte.it, l’última base de dades de PSI apareguda a Itàlia, a la Regió del Piemont), les quals constituiran un punt de partida útil per reflexionar sobre el que s’ha fet (o no s’ha fet) fins ara; què es podria haver fet millor, i què caldria fer per tal que aquesta valuosa quantitat d’informació i experiència es posi a disposició de les entitats i dels ciutadans i, que a continuació sigui reutilitzable amb fins comercials o no comercials.

Pla de treball:

28 d’octubre: óXcars

Celebració dels oXcars, el certamen de cultura lliure.

28 d’octubre: Grups de treball

  • Grups de treball: “Open Public Sector Information” i “Eines per a reformes polítiques”

29 d’octubre: Presentació de les hipòtesis

El mètode de treball del FCFòrum consisteix a organitzar els participants en diferents grups de treball al voltant de diferents hipòtesis per treballar plegats en una estratègia aglutinadora. No hi haurà discursos, només petites presentacions de les diferents hipòtesis com a punt de partida de les discussions.

30 d’octubre: Discussió

El tercer dia es desenvoluparà la discussió al voltant dels punts de fricció entre alguns dels models proposats, amb la intenció de trobar possibles mecanismes que els apropin i els facin compatibles.

Creiem possible la creació d’un dispositiu incloent que permeti potenciar totes les opcions, enfortint-les mútuament.

31 d’octubre: Conclusions

Els resultats projectats són:

  • La constitució de la Guia-Manual d’ús per a la sostenibilitat dels nous models econòmics en l’era digital.
  • Reforçar i ampliar la xarxa de complicitat i d’acció en l’àmbit mundial que ja existeix al voltant de l’FCFòrum.